Engine Control Unit (ECU)

Detta fritidsprojekt påbörjade jag efter några år på Chalmers för att bredda mina kunskaper i elektronik och få reell erfarenhet. Jag hade sedan studenten kört bil och utvecklat ett starkt motorintresse. Projektet bestod i att uppgradera min bil till en modernare elektronisk insprutning, samt konstruktion av detta system som innefattar; en central enhet med microcontroller och användargränssnitt, insprutningsdelar från nyare bilar samt diverse sensorer. Arbetet jag utförde för detta projekt var; programmering av microcontroller, design av kretskort, inköp av delar, prototyptillverkning, testning, modifiering och verifiering. Systemet anpassar bränslemängden efter förinställda värden och aktuella arbetsförhållanden. Förhållanden avgörs kontinuerligt genom bevakning av sensorer. Det har en display och ger användaren möjlighet att ställa in relevanta parametrar. Bilen har körts mer än 1000 mil med systemet som prototyp.